Kontakt

Dyrektor Organizacyjny Festiwalu: Paweł Gogołek: 692 499 810

Dyrektor Artystyczny Festiwalu: Artur Kroschel